Đua Tốp Lương Sơn Phụ Vào 10h sáng thứ 7 ngày [8/12/2018]